Zastosowania
POWRÓT


ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

 • Realistyczne odwzorowanie– jako dokumentacja istniejącego obiektu przed procesem budowlanym jak również dokumentacja powykonawcza.
 • Analiza konstrukcji obiektu – kontrola elementów fasad przed montażem końcowym, analiza odkształceń konstrukcji.
 • Bieżące monitorowanie postępów prac budowlanych.
 • Inwentaryzacja instalacji.

RENOWACJA ZABYTKÓW

 • Precyzyjne i nieinwazyjne odwzorowanie obiektów zabytkowych, w tym szczegółowych detali architektonicznych, malowideł, wyposażenia.
 • Ekspertyzy stanu technicznego z dokładnym badaniem deformacji budynków.
 • Dane 3D umożliwiające odtworzenie oryginalnego wyglądu obiektów zabytkowych: badania architektoniczne, konserwatorskie i historyczne.
 • Archiwizacja obiektów zabytkowych.

GEODEZJA I ARCHEOLOGIA

 • Dokładne odwzorowanie terenu na modelu 3D z możliwością wykonania przekrojów, ułatwiające projektowanie założeń architektonicznych i urbanistycznych.
 • Inwentaryzacja drzewostanu w założeniach krajobrazowo – parkowych .
 • Monitorowanie odkształceń, np. przechylenia ściany budynku.
 • Uszczegółowienie inwentaryzacji skomplikowanych morfologicznie stanowisk archeologicznych i wykopalisk.
 • Rejestrowanie poprzez model 3D lub makietę stanowisk archeologicznych na cele naukowe lub ekspozycyjne.

KONTAKT


skan3d@lapaczwinkowski.pl


Łapacz Winkowski Architekci Spółka Jawna

ul. Komuny Paryskiej 90

50-452 Wrocław


+48 508-344-288

+48 785-919-196